Raamgedicht Anton Korteweg onthuld

(verslag: Marcel Tielemans)

Iedere Duinoorder die wel eens richting de Koninginnegracht gaat zal het gedicht van K.L. Poll kennen dat levensgroot staat aangebracht op een blinde muur aan de Burgemeester Patijnlaan. Dit is het werk van de Stichting ArchipelpoëZie. Deze heeft inmiddels drieëntwintig muur- en raamgedichten gerealiseerd, voornamelijk in de Archipelbuurt zoals de naam al aangeeft, maar intussen ook steeds meer in de naburige wijken. Op deze manier ontstaat in de woorden van stichtingsbestuurder Derk Hazekamp “een archipel van poëzie”. Van die drieëntwintig zijn er vijf raamgedichten. Het vijfde, Men verplaatst zich van Anton Korteweg, is de eerste manifestatie in Duinoord en sinds enige tijd te zien op het raam van Liesbeth Hazekamp aan de Groot Hertoginnelaan 11. Het werd door de bijna tachtigjarige dichter feestelijk onthuld op vrijdag 15 september, een prachtige nazomerdag. Er was een groot aantal belangstellenden op afgekomen die zeer gastvrij werden ontvangen. Behalve van het mooie weer en de hapjes en de drankjes konden ze genieten van een aantal “Haagse” gedichten die door Anton Korteweg werden voorgedragen. Hij bekende in het afsluitende interview met stichtingsvoorzitter Ruth van Rossum dat hij zich in tegenstelling tot Louis Couperus eigenlijk helemaal geen Hagenaar voelt en ook niets met Den Haag heeft, ondanks zijn dertigjarig directeurschap van het Letterkundig Museum. De gedichten waren er niet minder om. Het Lopend Vuurtje was trouwens een beetje in verwarring gebracht door het internet: als je Anton Korteweg googelt kom je zijn necrologie uit 2011 tegen toen hij op zevenenzestigjarige leeftijd zou zijn overleden. Desgevraagd vertelde de gelukkig nog zéér levendige dichter dat dit destijds een grap van het tijdschrift Tirade was geweest!

De Stichting ArchipelpoëZie vraagt behalve voor het gedicht en zijn schrijver ook aandacht voor de letter en zijn ontwerper. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten hier in Den Haag heeft een grote traditie op dit vlak en heeft veel belangrijke typografen opgeleid. Eén daarvan is de Italiaanse ontwerper Michelangelo Nigra, en zijn letter Rapida siert nu het raam aan de Groot Hertoginnelaan 11.

Geplaatst in Muurberichten.