Over ons

De Stichting ArchipelpoëZie heeft tot doel de Archipelbuurt, Willemspark en de omliggende wijken – en daarmee Den Haag – te verfraaien door op blinde muren poëzie te tonen. Hiermee levert zij een bijdrage aan de leefbaarheid, culturele beleving en uitstraling van buurt en stad. Tevens streeft zij ernaar de binding in de buurt versterken, door een gezamenlijk project te hebben dat duurzaam zichtbaar is.

Als rode draad voor de muurgedichten is gekozen voor ‘De Verwondering’. We willen graag dat de gedichten een moment van verstilling, van rust en ruimte bieden – een adempauze, korte reflectie, een vraag, of een nieuw gezichtspunt, zodat de passant als het ware nieuwe lucht inademt en verblijd, verrast of geraakt zijn weg vervolgt.

Niet alleen het gedicht en zijn schrijver, maar ook de letter en zijn ontwerper staan centraal in dit project. Een mooie letter is een kunstwerk op zich, vindt de Stichting. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) Den Haag heeft een rijk verleden in het opleiden van letterontwerpers en veel ervan behoren tot de wereldtop. Op de gedichtenmuren is inmiddels een bloemlezing van deze typografen te zien. We hebben er een aparte pagina aan gewijd.

Het bestuur van de Stichting ArchipelpoëZie, v.l.n.r.:
Derk Hazekamp (secretaris)
Ruth van Rossum (voorzitter)
Arjan van der Weerd (penningmeester)
Jan Hein Schouw

Het bestuur voert zijn taken uit op basis van vrijwilligheid en ontvangt hiervoor geen beloning.

Het creatieve geweten van de Stichting wordt gevormd door Wilmar Grossouw van het Haagse ontwerpbureau De Ontwerpvloot. Op poëtisch vlak worden we bijgestaan door Inge Ebbinge, voorheen mede-eigenaar van de Haagsche Boekerij.

Stichting ArchipelpoëZie is geïnitieerd door Gilles Hooft Graafland, die tot ons 18e gedicht in het bestuur heeft gezeten.