Nieuwe gedichten gezocht

Gezocht: gedichten voor de volgende ArchipelPoëZie-muren

We willen binnenkort nog enkele andere muren verfraaien met goede en mooie poëzie. Graag roepen we daarom buurtgenoten op om suggesties te doen voor geschikte gedichten.

 

Waar moet het gedicht aan voldoen?

 • De gedichten moeten poëtische kwaliteit hebben en aanspreken.
 • Een gedicht moet gepubliceerd zijn (in bundel- of boekvorm of in een (digitaal) tijdschrift.
 • Voor de volgende muren kunt U zowel Nederlandse als Engelstalige gedichten indienen.
 • De rode draad in het project is “De Verwondering”. We willen graag dat de gedichten, in onze drukke stad en in de drukke levens die iedereen leidt, een moment van verstilling, van rust en ruimte bieden. Een adempauze, korte reflectie, een vraag, of een nieuw gezichtspunt, zodat de passant als het ware even nieuwe lucht ademt en verblijd, verrast of geraakt zijn weg vervolgt. Het gedicht moet in deze rode draad passen.
 • We kiezen voor gedichten die in principe te begrijpen zijn. Dat is overigens niet hetzelfde als simpel: het gedicht mag uitnodigen tot nadenken en herlezen. Hermetische gedichten zijn niet geschikt.
 • De vorm van de gedichten is vrij. De gedichten hoeven geen eindrijm te hebben.
 • Uit de aard der zaak zullen lange gedichten minder geschikt zijn. Het gedicht moet op een muur passen en een passant moet het kunnen lezen zonder al te lang te hoeven stilstaan.
 • We plaatsen bij alleen complete gedichten en niet één strofe of passage uit een gedicht.
 • Voor de poëtische verscheidenheid kiezen we steeds voor verschillende dichters.

Hoe gaan we te werk?

Aangedragen suggesties worden door de Stichting ArchipelPoëzie beoordeeld en bij geschiktheid op een groslijst gezet. Voor de keuze voor een specifieke muur maken we een shortlist. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de Stichting in nauwe samenspraak met de muureigenaar, die een belangrijke stem heeft in de keuze.

Als uw inzending wordt gekozen laten we u dat natuurlijk weten.

Over de uiteindelijke keuze gaan we niet in discussie met inzenders.

 

Hoe insturen?

U kunt het gedicht

 • in de bus doen bij de Stichting: p/a Oostduinlaan 87, 2596 JJ Den Haag,
 • aanreiken in de Haagse Boekerij, Frederikstraat 24,
 • mailen naar Ruth van Rossum, info (apestaartje) archipelpoezie.nl.

Graag mét bronvermelding (schrijver, naam en jaartal van de uitgave, uitgever). Vermeldt u alstublieft ook waar we u kunnen bereiken.

Geplaatst in Muurberichten.