Educatie

Met de realisatie van een reeks nieuwe gedichten in 2014/2015 zijn we ook de samenwerking aangegaan met primair en voortgezet onderwijs. De muurgedichten vormen door de combinatie van poëzie en vormgeving een ideale toevoeging aan het lespakket van de vakken Nederlandse taal en kunstzinnige oriëntatie (primair) of Nederlands en CKV/KUA (voortgezet). Tijdens enkele van onze recente onthullingen heeft het Haags Dichtersgilde scholieren en jongeren begeleid bij het maken van een gedicht dat geïnspireerd is op één van onze muurgedichten. Zij hebben dit gedicht bij de onthulling voorgedragen.

De afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat groepen uit het PO en klassen uit het VO begeleid met een educatieve en interactieve wandeling langs onze gedichten. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, of wilt u een bijdrage leveren hieraan, neem dan contact met ons op.