Donaties

Stichting ArchipelpoëZie is afhankelijk van subsidies en donaties. U kunt ons ondersteunen als u onze activiteiten waardeert. De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI). Uw gift is hierdoor fiscaal aantrekkelijk. Omdat we een culturele ANBI zijn geldt nog een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie kunt u de site van de Belastingdienst raadplegen. Klik daarvoor hier.

Rekening nummer (IBAN): NL71 ABNA 0484 1933 09 t.n.v. Stichting Archipelpoezie te Den Haag.

Fiscaal nummer: 8505607430

De balans, winst & verliesrekening en het overzicht van activiteiten over 2022 (middels het "Standaardformulier publicatieplicht ANBI") vindt u hier (PDF bestand).

Het beleid van de Stichting ArchipelpoëZie is opgeschreven in de vorm van een doelenboom. Deze kunt u hier bekijken (PDF bestand).