Donaties

Stichting ArchipelpoëZie is geregistreerd als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI). Uw gift is hierdoor fiscaal aantrekkelijk. Omdat we een culturele ANBI zijn geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Voor meer informatie kunt u de site van de Belastingdienst raadplegen. Klik daarvoor hier.

Rekening nummer (IBAN): NL71 ABNA 0484 1933 09 t.n.v. Stichting Archipelpoezie te Den Haag.

Fiscaal nummer: 8505607430

Ons jaarverslag over 2018 kunt u hier downloaden (PDF bestand).
De balans en winst & verliesrekening over 2017 vindt u hier (PDF bestand).