Donaties

Bent u ook geïnspireerd geraakt door een gedicht dat de straten van onze stad verfraaide? Grote kans dat dat het werk was van Stichting Archipelpoëzie, en we hebben uw steun nodig om deze inspiratie voort te zetten. Uw bijdrage is niet zomaar een gift - u doet een investering in de verrijking van onze stad, en in de inspiratie die poëzie bij mensen teweeg brengt.

Stichting ArchipelpoëZie is afhankelijk van subsidies en donaties. Elke bijdrage - hoe gering ook - helpt ons om nieuwe raam- en muurgedichten te realiseren. Door de QR-code hiernaast met de camera van uw mobiele telefoon te bekijken kunt u ons eenvoudig een zelfgekozen bijdrage via een "Tikkie" sturen. Hieronder leest u meer over doneren aan ons.

ANBI informatie

U kunt ons ondersteunen als u onze activiteiten waardeert. De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI). Uw gift is hierdoor fiscaal aantrekkelijk. Omdat we een culturele ANBI zijn geldt nog een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Noot: er geldt een drempelbedrag om in aanmerking te komen voor aftrek.

Voor meer informatie kunt u de site van de Belastingdienst raadplegen. Klik daarvoor hier.

Rekening nummer (IBAN): NL71 ABNA 0484 1933 09 t.n.v. Stichting Archipelpoezie te Den Haag.

Fiscaal nummer: 8505607430

De balans, winst & verliesrekening en het overzicht van activiteiten over 2023 (middels het "Standaardformulier publicatieplicht ANBI") vindt u hier (PDF bestand).

Het beleid van de Stichting ArchipelpoëZie is opgeschreven in de vorm van een doelenboom. Deze kunt u hier bekijken (PDF bestand).