Welkom

De Stichting ArchipelpoëZie heeft tot doel de Archipelbuurt, Willemspark en de omliggende wijken - en daarmee Den Haag - te verfraaien door op blinde muren (en sinds kort ook ramen) poëzie te tonen. Hiermee levert zij een bijdrage aan de leefbaarheid, culturele beleving en uitstraling van buurt en stad. Tevens streeft zij ernaar de binding in de buurt versterken, door een gezamenlijk project te hebben dat duurzaam zichtbaar is.

Lees meer

Achttiende muurgedicht is 13 oktober onthuld!
Op zondag 13 oktober werd het achttiende muurgedicht van de Stichting ArchipelpoëZie onthuld. Boven de Gall & Gall winkel in de Bankastraat is nu een gedicht zichtbaar van de Vlaamse dichter Herman de Coninck. Een verslag is hier te vinden.
Zestiende muurgedicht is 29 september onthuld.
Op zaterdag 29 september 2018 is het zestiende muurgedicht van de Stichting ArchipelpoëZie onthuld. Het gedicht "Lijn 9" verscheen op de muur op de hoek van de Delistraat en Koninginnegracht. Het was een bijzonder feestelijke dag. Klik hier voor een verslag en enkele foto's.

De muurgedichten van de Stichting ArchipelpoëZie kunnen mede gerealiseerd worden dankzij bijdragen van:

Op onze nieuwsbrief abonneren